Sanační omítkySanační omítky jsou speciální malty, které ve vytvrzeném stavu umožňují ukládání solí, mají vysokou pórovitost a sníženou kapilární nasákavost. Zároveň jsou propustné pro vodní páru – viz definice ČSN P 73 0610 – Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva. Tyto malty jsou certifikovány na základě zkoušek malt dle WTA a musí svými vlastnostmi odpovídat příloze D – ČSN P 73 0610 – Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení, kde jsou zapracovány základní požadavky na sanační omítky podle směrnice WTA-2-2-91.

Číst více ZDE!

Duben082011