zásypový materiálNa zásypy okolo hydroizolačně ošetřených stěn je nutné používat sypké jemnozrnné materiály bez ostrých hran – říční štěrkopísky nebo kvalitní původní výkopek. Při zasypání a hutnění výkopu nesmí dojít k mechanickému poškození hydroizolace ani ochranné vrstvy.
DETAILY A – sanace zdiva proti vlhkosti
Pro zdárné řešení sanace zdiva proti vlhkosti se Sanačním systémem AQUAFIN, byly vybrány charakteristické řezy stavbou, nazvané jako obecné základní detaily – řez stavební konstrukcí v modifikacích – zdivo, kámen, s označením skupin konkrétních detailů – podrobné detaily jednotlivých skladeb podle souvrství a podle použitého materiálu. Tyto konkrétní detaily se týkají jednotlivých líců zdiva – vnější, vnitřní a jejich částí – soklová část, zdivo pod terénem, vnitřní líc nad clonou, pod clonou atd.

Zobrazit více ZDE!

Březen272011