Návrh chlazení malých serveroven

male-serverovnyPři klimatizaci serveroven tohoto typu je hlavním úkolem klimatizačního zařízení odvést tepelnou zátěž vyzářenou IT technologií a je třeba dbát i na teplo pronikající do serverovny z okolí ( např. osluněním okny, prostupem stěnami a stropem ). Dalším požadavkem může být udržet v prostoru předepsanou vlhkost tak, aby se předešlo problémům způsobeným statickou elektřinou. Jakou použít klimatizaci ? Přesnou nebo komfortní ? Poznámka: komfortní klimatizace jsou „obyčejné“ klimatizační jednotky určené hlavně pro chlazení kanceláří, obytných místností, atd.

Říjen152011