Seznámení se základním principem zařízení od LAKA.cz

Split systém

lakaSe skládá z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou vzájemně propojeny potrubím chladiva (tepelně izolované měděné potrubí ).
Vnitřní jednotka obsahuje výparník, ventilátor, škrtící ventil a čidlo teploty – v uzavřeném výparníku dochází k vypařování kapalného chladiva, čímž je mu odebíráno teplo. Vzduch, který je v místnosti přes filtr nasáván, proudí přes tento chladný výparník a ochlazený je vyfukován výdechovou klapkou zpět do místnosti.
Vnější jednotka obsahuje kompresor a kondezátor s ventilátorem.

Celý článek si přečtěte na našich stránkách.

Listopad282011