Chillery jsou zdroje chladu pro klimatizační systémy, technologické a laboratorní účely. Mediem pro přenos chladu od zdroje ke spotřebě bývá nejčastěji voda nebo nemrznoucí směs glykolu s teplotním spádem nejčastěji 7/12°C (pro klimatizaci), 10/16°C (technologické chlazení), nebo vyšším (pro průmysl, laboratorní a medicínskou techniku).

Další podrobnosti na webu Klimatizace LAKA

Listopad162010